PENG Xiao-Yu

彭小瑜
Years of Stay at HYI: 
Sep 1987 to Jun 1988