Zhang Hongsheng

張宏生
Years of Stay at HYI: 
Sep 1996 to Jun 1997