ZHU Xiaohong

朱曉紅
Years of Stay at HYI: 
Sep 1990 to Jun 1991